Theo CNN, ngày 1/11 Viện Y tế Quốc gia công bố bằng chứng bức xạ điện thoại là một nguyên nhân gây ung thư. 10 năm nghiên cứu, Chương trình độc học quốc gia (NTP) cũng khẳng định khi chuột đực tiếp xúc với bức xạ tần số vô tuyến (RFR) sẽ phát triển các khối u tim. Tuy nhiên, tiến sĩ Jeffrey Shuren, Giám đốc Trung tâm Thiết bị và Sức khỏe X-quang của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) không nhất trí với kết luận này.

Tranh cãi về bức xạ điện thoại di động có gây ung thư - Ảnh 1
Ảnh: UK

Ông John Bucher, một nhà khoa học cao cấp thuộc Chương trình Độc học Quốc gia, Mỹ, cho biết những phơi nhiễm được sử dụng trong các nghiên cứu không thể so sánh trực tiếp với tiếp xúc mà con người trải nghiệm khi sử dụng điện thoại di động. Trong các nghiên cứu của nhóm John Bucher, một con chuột 2 tuổi có thể so sánh với một con người 70 tuổi. Chuột nhận bức xạ tần số vô tuyến trên toàn bộ cơ thể của chúng còn cơ thể con người chủ yếu tiếp xúc với các mô gần nơi họ giữ điện thoại. "Ngoài ra, mức độ phơi sáng và thời gian nghiên cứu của chúng tôi lớn hơn việc con người dùng điện thoại", John nói.

John Bucher nhìn nhận: "Chúng tôi tin rằng mối liên hệ giữa bức xạ tần số vô tuyến và các khối u ở chuột đực là có thật". Theo nghiên cứu này, trong số những con chuột đực, các nhà khoa học tìm thấy các khối u trong khoảng 6% nhóm tiếp xúc bức xạ cao nhất.

FDA thì lưu ý điện thoại di động phát ra các mức năng lượng tần số vô tuyến thấp không ion hóa, do đó không được coi là đủ mạnh để làm hỏng vĩnh viễn mô sinh học bao gồm cả DNA. “Các nghiên cứu trên động vật là một căn cứ nhưng nó không được dùng để kiểm tra sự an toàn của việc sử dụng điện thoại di động ở người. Vì vậy chúng tôi không thể đưa ra kết luận về nguy cơ gây ung thư ở người do dùng bức xạ điện thoại di động", tiến sĩ Jeffrey Shuren khẳng định.

Do đó, FDA sẽ tiếp tục đánh giá bằng chứng khoa học về ảnh hưởng của bức xạ tần số vô tuyến trên động vật và con người.

Nhiều tổ chức đã bày tỏ sự quan tâm với nghiên cứu này. Một nhóm công tác môi trường cho biết "những phát hiện này củng cố sự cần thiết cho người dân, đặc biệt là trẻ em, để thận trọng khi sử dụng điện thoại di động và các thiết bị phát xạ bức xạ khác".

Olga Naidenko, một nhà khoa học về sức khỏe môi trường của nhóm Children nói: “Báo cáo này nâng cao báo động cho các nhà hoạch định chính sách và nhận thức cho tất cả người Mỹ sử dụng điện thoại ngày này qua ngày khác".

John Bucher nói sẽ không thay đổi cách ông sử dụng điện thoại di động. Tuy nhiên, mọi người có thể hạn chế tiếp xúc với bức xạ tần số vô tuyến như giữ điện thoại cách xa cơ thể và dùng tai nghe hoặc các phương tiện khác để giao tiếp.