Phụ Nữ Sức Khỏe

Trận lũ toàn rác khiến nhiều người hoảng sợ về độ ô nhiễm của Trái đất

Một trận lũ toàn rác vừa được ghi lại tại Romania đã phản ánh một thực trạng ô nhiễm đang xảy ra ở rất nhiều nơi trên Trái đất khiến ai xem xong cũng phải giật mình. Theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2017, mỗi năm, ít nhất có 8 triệu tấn rác đã có mặt trên các đại dương.