Phụ Nữ Sức Khỏe

Quy trình làm chả cá Lã Vọng - tinh túy ẩm thực Hà thành xưa

Bạn sẽ cảm nhận cái hồn dân dã mà thanh lịch, tinh tế của văn hóa ẩm thực Hà Nội xưa trong từng thao tác, công đoạn làm chả cá Lã Vọng truyền thống sau đây.

Nguồn: https://news.zing.vn/video-quy-trinh-lam-cha-ca-la-vong-tinh-tuy-am-thuc-ha-thanh-xua-post988172.html