Phụ Nữ Sức Khỏe

Độc đáo nghệ thuật vẽ tranh cá 3D trên gỗ dừa

Tranh cá 3D đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự tập trung cao độ. Để vẽ được những tác phẩm này, anh Nguyễn Tấn Đạt ở Quận 3, TP.HCM đã mất hơn 1 năm để tìm hiểu về nguyên liệu và kĩ thuật vẽ. Sau 5 năm Đạt đã có hơn 2000 tác phẩm.