Phụ Nữ Sức Khỏe

Dân bị cấm gặt thuê ở Phú Thọ: Lãnh đạo thị trấn Lâm Thao nói gì?

Lãnh đạo UBND thị trấn Lâm Thao (Phú Thọ) khẳng định không có chuyện công an thị trấn bảo kê cho các chủ máy gặt, chính quyền thị trấn hoàn toàn không biết chuyện các chủ máy gặt phải nộp 5 triệu đồng.