Phụ Nữ Sức Khỏe

Xem ngày tốt trong tháng 5/2019 để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kế hoạch

Ông cha ta có câu "Có thờ có thiêng - Có kiêng có lành", xem ngày dự định có tốt và phù hợp là việc rất cần thiết. Sau đây là xem ngày tốt tháng 5 năm 2019 chi tiết về giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo, việc nên làm và việc cần kiệng kỵ.

Xem ngày tốt trong tháng 5/2019 để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kế hoạch - Ảnh 1

Xem ngày tốt tháng 5 năm 2019 có 10 ngày tốt. Cụ thể danh sách các ngày tốt trong tháng 5 gồm:

Thứ sáu, ngày 3/5

29/3/2019 Âm lịch - Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Ngày CANH TÝ, tháng MẬU THÌN, năm KỶ HỢI

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Việc tốt trong ngày: Việc chôn cất, chặt cỏ phá đất hoặc cắt áo đều tốt.

KIÊNG CỮ: Khởi tạo bất kể việc chi cũng hại. Hại nhất là trổ cửa dựng cửa, tháo nước, việc đào ao giếng, xây cất nhà, cưới gả, động đất, xây tường và dựng cột. Nên chọn một ngày khác để tiến hành động thổ xây nhà hay cưới hỏi.

Thứ hai, ngày 6/5

2/4/2019 Âm lịch - Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Ngày QUÝ MÃO, tháng KỶ TỴ, năm KỶ HỢI

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Việc tốt trong ngày: Khởi công tạo tác trăm việc đều tốt. Trong đó, tốt nhất là che mái dựng hiên, xây cất nhà, trổ cửa dựng cửa, cưới gả, chôn cất, hay làm ruộng, nuôi tằm, làm thuỷ lợi, đặt táng kê gác, chặt cỏ phá đất, cắt áo cũng đều rất tốt.

KIÊNG CỮ: Sửa hay làm thuyền chèo, hoặc đẩy thuyền mới xuống nước.

Thứ sáu, ngày 10/5

6/4/2019 Âm lịch - Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Ngày ĐINH MÙI, tháng KỶ TỴ, năm KỶ HỢI

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Việc tốt trong ngày: Công việc liên quan đến cắt may áo màn sẽ được nhiều lộc ăn.

KIÊNG CỮ: Chôn cất bị Trùng tang. Nếu cưới gả e rằng phòng không giá lạnh. Nếu tranh đấu kiện tụng thì lâm bại. Nếu khởi dựng nhà cửa chết con đầu. Trong 10 hoặc 100 ngày sau thì gặp họa, rồi từ đó lần lần tiêu hết ruộng đất, còn nếu làm quan bị cách chức.

Nên chọn một ngày tốt khác để tiến hành chôn cất nhằm tránh điềm giữ.

Thứ bảy, ngày 11/5

7/4/2019 Âm lịch - Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Ngày MẬU THÂN, tháng KỶ TỴ, năm KỶ HỢI

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Việc tốt trong ngày: Sao Đê Đại Hung không hợp để làm bất kỳ công việc trọng đại nào.

KIÊNG CỮ: Không nên khởi công xây dựng, chôn cất, cưới gả và xuất hành. Kỵ nhất là đường thủy. Ngày này sinh con chẳng phải điềm lành. Tránh tiến hành các công việc liên quan đến khởi công xây dựng, chôn cất, cưới gả và xuất hành.

 Xem ngày tốt tháng 5 năm 2019 dựa trên những phương pháp tính toán khoa học và chính xác
Xem ngày tốt tháng 5 năm 2019 dựa trên những phương pháp tính toán khoa học và chính xác

Thứ tư, ngày 15/5 - Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

11/4/2019 Âm lịch Ngày NHÂM TÝ, tháng KỶ TỴ, năm KỶ HỢI

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Việc tốt trong ngày: Trăm việc khởi tạo đều tốt. Nhất là việc chôn cất, khai trương, xuất hành, tu bổ mồ mã, trổ cửa, các vụ thủy lợi (như tháo nước, khai thông mương rãnh, đào kinh,...)

KIÊNG CỮ: các việc lót giường, đóng giường, đi thuyền.

Thứ sáu, ngày 17/5- Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

13/4/2019 Âm lịch Ngày GIÁP DẦN, tháng KỶ TỴ, năm KỶ HỢI

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Việc tốt trong ngày: Rất tốt đi thuyền, cắt may áo mão.

KIÊNG CỮ: Khởi công tạo tác bất kỳ việc gì cũng gặp hung hại. Nhất là việc dựng trại, xây cất nhà, trổ cửa, cưới gã, xuất hành đường bộ, làm thủy lợi, nuôi tằm, gieo cấy, khai khẩn cũng như khai trương. Nên tránh tiến hành các công việc trọng đại trong ngày này.

Thứ bảy, ngày 18/5 - Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

14/4/2019 Âm lịch Ngày ẤT MÃO, tháng KỶ TỴ, năm KỶ HỢI

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Việc tốt trong ngày: Hợp kết màn hay may áo.

KIÊNG CỮ: Khởi công tạo tác trăm việc đều có hại. Trong đó hung hại nhất là khơi đường tháo nước, trổ cửa, đầu đơn kiện cáo, chôn cất. Nên chọn một ngày tốt khác để tiến hành chôn cất.

Xem ngày tốt tháng 5 năm 2019 chi tiết về giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo, việc nên làm và việc cần kiệng kỵ

Xem ngày tốt tháng 5 năm 2019 chi tiết về giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo, việc nên làm và việc cần kiệng kỵ

Chủ nhật, ngày 19/5 - Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

15/4/2019 Âm lịch Ngày BÍNH THÌN, tháng KỶ TỴ, năm KỶ HỢI

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Việc tốt trong ngày: Khởi công tạo tác mọi việc việc chi cũng tốt. Tốt nhất là việc khai trương, xuất hành, chôn cất, xây cất nhà, trổ cửa, dựng cửa, cưới gả, các vụ thuỷ lợi, tháo nước, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, làm nhiều việc thiện ắt Thiện quả sẽ tới mau hơn.

KIÊNG CỮ: Sao Bích toàn kiết nên không có bất kỳ việc gì phải kiêng cữ.

Thứ tư, ngày 22/5 - Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

18/4/2019 Âm lịch Ngày KỶ MÙI, tháng KỶ TỴ, năm KỶ HỢI

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Việc tốt trong ngày: Khởi công tạo tác mọi việc việc chi cũng tốt. Tốt nhất là việc khai trương, xuất hành, chôn cất, xây cất nhà, trổ cửa, dựng cửa, cưới gả, các vụ thuỷ lợi, tháo nước, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, làm nhiều việc thiện ắt Thiện quả sẽ tới mau hơn.

KIÊNG CỮ: Sao Bích toàn kiết nên không có bất kỳ việc chi phải kiêng cữ.

Thứ sáu, ngày 24/5 - Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

20/4/2019 Âm lịch Ngày TÂN DẬU, tháng KỶ TỴ, năm KỶ HỢI

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Việc tốt trong ngày: Khởi công mọi việc đều rất tốt. Tốt nhất là việc dựng cột, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, cất lầu, làm dàn gác, cắt áo, tháo nước hay các vụ thủy lợi.

KIÊNG CỮ: Nhất là lót giường, đóng giường và đi đường thủy.

Trên đây là chi tiết Xem ngày tốt tháng 5 năm 2019 dựa trên những phương pháp tính toán khoa học và chính xác cao. Nếu những việc muốn tiến hành không phù hợp thì bạn nên lùi lại và tham khảo chọn những ngày tốt gần nhất trong tháng. Trong một số công việc, bạn cần chọn ngày tốt phù hợp với tuổi.

Chúc bạn có một tháng mới đầy may mắn và thành công!

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không nên quá mê tín dị đoan

La Đặng

Tin liên quan

Xem ngày tốt tháng 3 âm năm 2019 cực chuẩn xác

Để yên tâm tiến hành các công việc quan trọng trong tháng mới, ông cha ta thường tiến hành xem...

Chi tiết hé lộ đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ diễn ra vào tháng 5

Bạn bè của Cường Đô la tiết lộ đám cưới giữa "Đại gia phố núi" và hot girl người Tày...

Loạt sao Hàn gặp vận đen đủi trong tháng 5 vừa qua

Mặc dù được khen ngợi luôn chuyên nghiệp và xử lý nhanh nhưng cũng có không ít trường hợp ngoài...

Cuối tháng 5/2018, mặc kệ miệng lưỡi thế gian, con giáp này vẫn cứ tiến lên phía trước, phú quý kéo về ào ào

Những con giáp dưới đây đạp lên dư luận hưởng trọn cuộc sống vinh hoa phú quý, tiền bạc đổ...

Cuối tháng 5, 3 con giáp này được thần Tài ưu ái, vận đỏ như son, tiền tài đầy ắp!

Đây là 3 con giáp tiền bạc phủ phê, vận thế đỏ rực trong cuối tháng 5 này!

3 con giáp có tháng 5 vận may ào ạt, tháng 6 tiền bạc giàu có, tháng 7 đào hoa rực rỡ!

Đây là 3 con giáp có một mùa hè đầy rực rỡ, may mắn bạc tiền không thiếu!

Tháng 5/2018: 3 con giáp tiền tài phủ phê, ngồi chơi tiền tự tim đến mua nhà sắm xe dễ như trở bàn tay

Theo lá số tử vi thì trong tháng 5/2018, 3 con giáp dưới đây chỉ việc ngồi chơi đếm tiền,...

Tin mới nhất