Khí hư màu đỏ hoặc nâu

Xem màu sắc khí hư đoán tình trạng sức khỏe của phụ nữ - Ảnh 1

Khí hư màu trắng hoặc trắng đục

Xem màu sắc khí hư đoán tình trạng sức khỏe của phụ nữ - Ảnh 2

Khí hư màu vàng, xanh lá

Xem màu sắc khí hư đoán tình trạng sức khỏe của phụ nữ - Ảnh 3

Khí hư màu xám

Xem màu sắc khí hư đoán tình trạng sức khỏe của phụ nữ - Ảnh 4

Khí hư màu hồng

Xem màu sắc khí hư đoán tình trạng sức khỏe của phụ nữ - Ảnh 5

Khí hư màu trắng hoặc trong

Xem màu sắc khí hư đoán tình trạng sức khỏe của phụ nữ - Ảnh 6

Khi nào bạn cần đến bác sĩ để thăm khám?

Xem màu sắc khí hư đoán tình trạng sức khỏe của phụ nữ - Ảnh 7

Nguồn: https://www.healthline.com/health/vaginal-discharge-color-guide