Phụ Nữ Sức Khỏe

Tuyết Lan xem Model Kid Vietnam 2019 là cơ hội để thấu hiểu trẻ em

Vốn tính yêu thích trẻ con và vừa sinh em bé, người mẫu Tuyết Lan không quá đặt nặng thắng thua, xem Model Kid Vietnam 2019 là cơ hội để hiểu trẻ em hơn.