Ghi vào sổ tang, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân viết: "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM vô cùng thương tiếc và tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước ta; người cộng sản kiên cường, kiên định, mẫu mực; tấm gương sáng về học tập suốt đời; nhà lãnh đạo luôn gần gũi sâu sát với nhân dân và cơ sở; một điển hình của đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

TPHCM: Tổ chức trang trọng lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 1
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ghi vào sổ tang.

Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân TPHCM luôn trân trọng khắc ghi sự quan tâm, ủng hộ và tình cảm sâu sắc của đồng chí Đỗ Mười trong suốt quá trình cách mạng của thành phố, từ những ngày đầu tìm tòi đóng góp thực tiễn cho đường lối đổi mới cho đến quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển thành phố hôm nay.

Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười; chúng ta nguyện học tập tấm gương của đồng chí, không ngừng nỗ lực phấn đấu; gần dân, sát dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần sáng tạo của nhân dân, xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững với tinh thần cùng cả nước, vì cả nước”.

Một số hình ảnh lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội trường Thống nhất TPHCM:

TPHCM: Tổ chức trang trọng lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 2
Lễ viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất.
TPHCM: Tổ chức trang trọng lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 3
Đoàn do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
TPHCM: Tổ chức trang trọng lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 4
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thắp nhang cho nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
TPHCM: Tổ chức trang trọng lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 5
Đoàn do Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
TPHCM: Tổ chức trang trọng lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 6
Đoàn thanh thiếu niên, thiếu nhi tiêu biểu TPHCM vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.