Thông thường có 6 chỉ tiêu có thể phản ánh sự phát triển cơ thể của trẻ là:

– Trọng lượng cơ thể

– Độ dài thân

– Vòng mông

– Vòng ngực

– Vòng đầu

– Vòng chi trên

Trọng lượng cơ thể được cân khi trẻ sinh ra sau 1 giờ, độ dài thân và vòng đầu được đo sau 72 giờ từ khi trẻ sinh ra. Ba tiêu chí này rất quan trọng đối với các cháu song do các địa phương khác nhau, do giới tính khác nhau nên ba tiêu chí này cũng khác nhau. Thông thường bé trai cao hơn bé gái, bé ở khu vực thành thị và bé ở nông thôn cũng khác nhau.

Nguyên tắc cơ bản của các chỉ số tăng trưởng cân nặng

Trọng lượng của một em bé sinh đủ tháng bình thường khoảng 2,9 -3,8kg.

Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng, mức tăng trung bình một tháng ít nhất 600 gram hoặc 125 gram mỗi tuần. Lớn hơn 6 tháng tuổi, bé tăng trung bình 500 gram/tháng.

Trong năm thứ hai sinh, tốc độ tăng trưởng cân năng trung bình của trẻ là 2,5-3kg

Sau 2 năm tốc độ tăng trưởng trung bình mỗi năm là 2kg cho đến tuổi dậy thì.

Nguyên tắc cơ bản của các chỉ số tăng trưởng chiều cao

Em bé mới sinh dài trung bình 50 cm. Chiều cao của bé phát triển nhanh nhất trong năm đầu tiên. Từ 1-6 tháng, mức tăng trung bình hàng tháng là 2,5 cm, 7-12 tháng tăng 1,5 cm/ tháng.

Năm thứ 2, tốc độ tăng trưởng chiều dài của em bé bắt đầu chậm lại, tốc độ tăng trưởng mỗi năm chỉ được 10-12 cm.

Từ 2 tuổi cho đến trước tuổi dậy thì, chiều cao của bé tăng bình quân 6-7 cm mỗi năm.

Dưới đây là bảng tăng trưởng chiều cao cân nặng chuẩn của bé trai và bảng tăng trưởng chiều cao cân nặng chuẩn của bé gái.

Mỗi bảng có 4 cột gồm các số liệu: tuổi, chiều cao và cân nặng trung bình, chiều cao và cân nặng dưới mức bình thường (suy dinh dưỡng) và cân nặng vượt quá mức bình thường (thừa cân).