Ditte Molgaard-Nielsen và cộng sự tại Viện Statens Serum, Copenhagen (Đan Mạch) đã tiến hành đánh giá mối liên quan giữa việc uống Fluconazole ở thai phụ với nguy cơ bị sảy thai tự nhiên. Theo đó, có trên 1,4 triệu thai phụ tham gia vào nghiên cứu từ 1997 đến 2013. 

Phụ nữ mang thai dễ nhiễm nấm âm đạo

Trong số những người tham gia nghiên cứu, có 3.315 thai phụ uống Fluconazole khi thai nhi được 7-22 tuần tuổi, trong đó có đến 147 thai phụ bị sảy thai tự nhiên. Trong khi đó, ở 13.246 thai phụ không uống Fluconazole thì chỉ có 563 người bị sảy thai. Như vậy, có sự gia tăng nguy cơ sảy thai tự nhiên liên quan đến việc uống Fluconazole. 

Phụ nữ có thai rất dễ bị nấm âm đạo, đặc biệt là nhiễm nấm candida. Ở Việt Nam, chưa có số liệu thống kê cụ thể thai phụ nhiễm nấm âm đạo. Còn tại Mỹ, có đến 10% thai phụ nhiễm nấm candida.