Phụ Nữ Sức Khỏe

Tại sao đau răng giống như 'địa ngục trần gian'?

Nhiều người cảm nhận đau răng giống như "địa ngục trần gian", thậm chí tồi tệ hơn việc sinh nở. Vậy nó thực sự đau đớn như thế nào?