Phụ Nữ Sức Khỏe

Tại sao bạn không thể dậy sớm vào buổi sáng?

Mặc dù liên tục nhấn nút nhắc lại trên đồng hồ báo thức, bạn vẫn không thể dậy sớm vào buổi sáng. Tại sao lại như vậy?