Ngày 11/1, Tổng Cục thuế đã có quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra chấp hành pháp luật về thuế đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (HNX: ACB).

Tổng số tiền truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp hơn 11 tỷ đồng. Đây là số tiền truy thu và phạt thuế thời kỳ thanh tra năm 2016 và 2017.

Phạt và truy thu thuế hơn 11 tỷ đồng đối với Ngân hàng ACB - Ảnh 1
Ngân hàng ACB bị phạt và truy thu thế hơn 11 tỷ đồng.

Cụ thể: Số tiền thuế truy thu qua thanh tra là hơn 7,6 tỷ đồng, trong đó, truy thu thế GTGT hơn 294 triệu đồng; truy thu thế TNDN là hơn 3,8 tỷ đồng; truy thu thế TNCN là hơn 1,3 tỷ đồng; truy thu thuế GTGT, TNDN nhà thầu nước ngoài là hơn 2,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế hơn 2,2 tỷ đồng và số tiền chậm nộp tiền thuế gần 1,3 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được quyết định của Tổng Cục thuế, Ngân hàng Á Châu (ACB) cho biết đã khắc phục ngay khi nhận được quyết định.