Mới đây, Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy. Dự thảo đang trong thời hạn lấy ý kiến đóng góp đến hết ngày 26/11.

NÓNG: Sinh viên ngành đào tạo giáo viên được bán dâm đến lần thứ 4 mới bị buộc thôi học?!  - Ảnh 1

Trong dự thảo quy chế này, có nhiều nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật khác nhau. Đặc biệt, ở phần phụ lục của dự thảo có nội dung sinh viên chứa chấp, môi giới mại dâm, hoạt động mại dâm lần thứ 1: Khiển trách; lần thứ 2: Cảnh cáo; lần thứ 3: Đình chỉ có thời hạn, lần thứ 4: Buộc thôi học (tính cả trong khóa học).

Ngoài ra, việc uống rượu bia trong giờ học hoặc say rượu bia khi đến lớp thì mức độ xử lý cũng tương tự như… hoạt động mại dâm. Đó là lần lượt bị khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn, buộc thôi học tương ứng với số lần vi phạm từ 1 đến 4.

Cũng trong Dự thảo này của Bộ GD-ĐT, sinh viên sẽ chịu hình thức kỉ luật buộc thôi học nếu chứa chấp, buôn bán vũ khí, chất nổ và hàng cấm theo quy định của Nhà nước ngay từ lần vi phạm đầu tiên.

NÓNG: Sinh viên ngành đào tạo giáo viên được bán dâm đến lần thứ 4 mới bị buộc thôi học?!  - Ảnh 2

 

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng đưa ra hướng xử lý tương tự đối với các hành vi đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet.

Dự thảo cũng đưa ra hình thức đình chỉ học tập sẽ tùy từng trường hợp cụ thể. Theo đó, Hiệu trưởng các trường trung cấp, cao đẳng chính quy sẽ căn cứ vào quy chế đào tạo để quyết định thời hạn đình chỉ học tập theo các mức: đình chỉ một học kỳ, đình chỉ một năm học hoặc đình chỉ theo thời gian đối với sinh viên bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Tùy theo mức độ vi phạm mà nhà trường sẽ có mức xử lý phù hợp đối với mỗi cá nhân vi phạm. Nếu nghiêm trọng sẽ giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.