Mẫu nhà đẹp đúng gu kiểu miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 1

Vạn Đò House” là một mô hình nhà ở truyền thống , nhằm giải quyết vấn đề định cư lâu dài cho ngư dân kết hợp văn hóa truyền thống.

Mẫu nhà đẹp đúng gu kiểu miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 2

Nhà cho đồng bào Tây nguyên giữ bản sắc văn hóa nhưng được kiên cố hóa.

Mẫu nhà đẹp đúng gu kiểu miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 3

Nhà bảo quản nông sản và tránh bão lũ.

Mẫu nhà đẹp đúng gu kiểu miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 4

Nhà cho bà con miền biển.

Mẫu nhà đẹp đúng gu kiểu miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 5

Nhà có cây dừa và hàng rào lọc mặn cho ngư dân.

Mẫu nhà đẹp đúng gu kiểu miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 6

Nhà xanh cho vùng ven biển kết hợp sản xuất năng lượng sạch.

Mẫu nhà đẹp đúng gu kiểu miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 7

Nhà chống nóng, bão lụt và bảo quản nông sản.