Phụ Nữ Sức Khỏe

Loài rận đáng sợ có thể đang đẻ trứng trên mặt bạn

Có một sinh vật đang bò loạn trên mặt bạn ngay lúc này. Demodex thích nhất ở trong lớp da dầu và chất dinh dưỡng từ lỗ chân lông của bạn rồi giao phối ngay trên mặt bạn.