Phụ Nữ Sức Khỏe

Kỹ thuật bơi ngửa cho người mới học

Huấn luyện viên bơi lội Văn Thông hướng dẫn kỹ thuật thở và các động tác tay, chân khi bơi ngửa.