Phụ Nữ Sức Khỏe

Kiểm tra răng cho cá mập - công việc tưởng chỉ có trong truyện cười

Để đảm bảo cho những chú cá mập khoẻ mập, cá nhân viên chăm sóc phải luôn kiểm tra răng miệng của chúng. Thế nhưng công việc này cũng vô cùng nguy hiểm.