UBND TP.HCM vừa có văn bản về cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí từ năm 2019-2020 đến 2020-2021 trên địa bàn TP.HCM.

Học phí năm học mới tại TP.HCM như thế nào? - Ảnh 1
Năm học 2019-2020, TP.HCM giữ nguyên mức học phí cho học sinh trên địa bàn

Theo đó, UBND TP.HCM chấp thuận về phương án học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông và các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM sau khi xét đề nghị của Sở GD-ĐT và ý kiến của Sở Tài chính.

Đối với năm học 2019-2020, cụ thể từ tháng 9-2019 đến tháng 5-2020, tiếp tục thực hiện mức học phí theo quyết định 34/2016/QĐ-UBND của UBND TP và nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND của HĐND TP.

Cụ thể mức học phí năm học 2019-2020 như sau:

Đối với học sinh 5 huyện thuộc nhóm 2 (Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ), mức học phí mỗi tháng của nhà trẻ là 120.000 đồng; mẫu giáo 100.000 đồng; THCS và bổ túc THCS đều 30.000 đồng; THPT và bổ túc THPT 100.000 đồng.

Đối với 19 quận còn lại thuộc nhóm 1, mức học phí mỗi tháng của nhà trẻ là 200.000 đồng; mẫu giáo 160.000 đồng; THCS 60.000 đồng và bổ túc THCS đều 60.000 đồng; THPT và bổ túc THPT 120.000 đồng.

Riêng cấp tiểu học ở cả 2 nhóm đều không thu học phí.