Phụ Nữ Sức Khỏe

Đôi chân kỳ diệu của cô gái ở Quảng Bình

Hằng kể, trước kia cũng hay khóc vì tủi phận nhưng giờ cô đã biết vượt qua những điều mà trước đây tưởng chừng không làm nổi.