Phụ Nữ Sức Khỏe

Độc đáo nghệ thuật vẽ hình ảnh bằng bột trên chảo nóng

Chỉ với chiếc chảo nóng và một ít bột, nghệ nhân đã tạo ra nhiều hình thù khác nhau chỉ trong tích tắc.