Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 của FIR cho thấy độ chênh lệch khá lớn giữa các con số trước và sau kiểm toán.

Cụ thể tài sản cố định của FIR giảm gần 9 tỷ đồng (từ 39 tỷ đồng xuống còn 30 tỷ đồng), nguyên nhân là do do điều chỉnh giảm ghi nhận giá giá trị xây dựng công trình AnSpa còn lại và điều chỉnh hủy chi phí khấu hao của công trình Anspa đã ghi nhận trong năm; Nợ ngắn hạn tăng 123 tỷ đồng (từ 302 tỷ lên 425 tỷ đồng).

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 của FIR
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 của FIR

Đặc biệt, hàng tồn kho chênh lệch con số lên gấp 20 lần từ 13,7 tỷ lên 270 tỷ đồng (chênh 256,3 tỷ đồng).

Theo giải trình của First Real, sở dĩ hàng tồn kho tăng gấp 20 lần báo cáo chưa kiểm toán do trong kỳ chưa ghi nhận các hóa đơn về sau dẫn trến trả trước cho người bán ngắn hạn giảm mạnh.

Ngoài ra, nhiều mục khách của FIR cũng có sự chênh lệch như tài sản dài hạn; Các khoản phải thu ngắn hạn; Vốn chủ sở hữu...

Trên thị trường, mã FIR đang giao dịch mức 36.500 đồng/cổ phiếu, giảm 350 đồng so ngày giao dịch liền trước 2/1. Trong tháng, mã FIR qua 21 ngày giao dịch, biến động giá giảm 5,19%, tương ứng 2.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Cô phiếu FIR chính thức giao dịch trên Sàn chứng khoán TP. HCM vào tháng 10/2018 với 13 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ của công ty 130 tỷ đồng.

Trong đó, ông Nguyễn Hào Hiệp – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc FIR đang nắm giữ 36,08% vốn.

First Real được thành lập vào năm 2015. Theo công bố, đến năm 2017, First Real đã có 700 nhân viên, 5 văn phòng tại TP.Đà Nẵng, 1 văn phòng TP.HCM; với 12 dự án và số lượng thanh khoản thành công: 3.000 sản phẩm bất động sản do chính công ty tham gia hợp tác đầu tư và phát triển tại thị trường Đà Nẵng - Quảng Nam, TP. HCM…