Theo đó, Sở GTVT TP.HCM, căn cứ điểm d khoản 4 Điều 11 của Nghị định số 86/2014NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô quy định “Đối với những loại xe chưa được gắn phù hiệu trước khi Nghị đình này có hiệu lực thì việc gắn phù hiệu được thực hiện theo lộ trình trước ngày 1/7/2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng thiết kế dưới 3.5 tấn”.

Đề nghị không xử phạt xe dưới 3,5 tấn chưa cấp phù hiệu - Ảnh 1
Sở GTVT đề nghị chưa xử phạt xe dưới 3,5 tấn chưa cấp phù hiệu.

Sở GTVT TP.HCM đã thông báo rộng rãi đến các đơn vị vận tải, về việc lập hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu xe tải theo đúng như quy định. Tuy nhiên, đến giữa tháng 6/2018 các đơn vị vận tải mới bắt đầu tập trung lập hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu xe tải, nên xảy ra tình trạng tăng đột biến.

Bên cạnh đó cùng một khoảng thời gian có lượng lớn tài khoản truy cập vào hệ thống của Tổng cục đường bộ Việt Nam để kiểm tra thông tin dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình đã làm cho hệ thống quá tải, nhiều lúc ngưng hoạt động. Tuy Sở đã có biện pháp khắc phục nhưng chưa hiệu quả.

Do đó, kể từ 1/7/2018, đã xảy ra tình trạng cấp trả phù hiệu xe tải trễ hạn so với thời gian ghi trên giấy hẹn; dẫn đến một số đơn vị vận tải đã bị lực lượng chức năng xử phạt do phương tiện hoạt động không có phù hiệu theo quy định.

Nhằm tạo điều kiện cho hàng hóa được vận chuyển kịp thời, phục vụ nhu cầu của người dân liên tục và ổn định. Sở GTVT TP.HCM đề nghị các cơ quan liên quan xem xét hỗ trợ xử lý vi phạm chủ phương tiện và lái xe (như là nguyên nhân khách quan) đối với các trường hợp đã lập hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu xe tải và có giấy hẹn trả phù hiệu”.