NgàyDiễn giảiSố tiền
2/8/2019BAN DOC UNG HO CHI YEN - MA SO 41300.000
3/8/2019BAN DOC UNG HO BE VAN - MA SO 44 500.000
3/8/2019BAN DOC UNG HO BE BINH AN - MA SO 36500.000
3/8/2019BAN DOC UNG HO BE MINH DUC - MA SO 28500.000
7/8/2019BAN DOC DOAN THI THU HANG UNG HO BE VAN - MA SO 44500.000
14/8/2019BAN DOC UNG HO ONG MINH - MA SO 4650.000
16/8/2019BAN DOC UNG HO CHI HIEN - MA SO 51200.000
16/8/2019BAN DOC NGUYEN DANG THO UNG HO BE NHUNG - MA SO 50300.000
16/8/2019BAN DOC NGUYEN HUU HIEU UNG HO BE NHUNG - MA SO 50300.000
16/8/2019BAN DOC UNG HO BE HOANG - MA SO 10200.000
26/8/2019BAN DOC UNG HO EM CHUONG - MA SO 53200.000
26/8/2019BAN DOC UNG HO CU VONG - MA SO 39200.000
26/8/2019BAN DOC UNG HO BE NHUNG, NGOC - MA SO 30200.000
Tổng4.150.000

Chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của quý độc giả xa gần dành cho những mảnh đời bất hạnh.