Ngày Diễn giải Số tiền
 Bạn đọc ủng hộ qua Tòa soạn từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/7/2019 
 8/7/2019 NGUYEN THI HOANG TRANG ỦNG HỘ BÉ MINH ĐỨC - MÃ SỐ: 28 200.000
 8/7/2019BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ TINH - MÃ SỐ: 29 300.000
 7/10/2019BẠN ĐỌC ỦNG HỘ BÉ NHUNG, NGOC - MÃ SỐ: 30 200.000
 12/7/2019BẠN ĐỌC ỦNG HỘ BÉ NHUNG, NGOC - MÃ SỐ: 30 2.000.000
 30/7/2019VU THI GIANG ỦNG HỘ CHỊ YEN - MÃ SỐ: 41 500.000
  Tổng 3.200.000 

Chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của quý độc giả xa gần dành cho những mảnh đời bất hạnh.