Danh hài Thúy Nga và con gái ghi dấu từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau - Ảnh 1Danh hài Thúy Nga và con gái ghi dấu từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau - Ảnh 2Danh hài Thúy Nga và con gái ghi dấu từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau - Ảnh 3Danh hài Thúy Nga và con gái ghi dấu từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau - Ảnh 4

Danh hài Thúy Nga và con gái ghi dấu từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau - Ảnh 5
Mới đây, khi con gái về Việt Nam, Thúy Nga cùng con gái cùng thực hiện
những bộ ảnh để ghi dấu từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Ảnh: Còi

Danh hài Thúy Nga và con gái ghi dấu từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau - Ảnh 6Danh hài Thúy Nga và con gái ghi dấu từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau - Ảnh 7Danh hài Thúy Nga và con gái ghi dấu từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau - Ảnh 8Danh hài Thúy Nga và con gái ghi dấu từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau - Ảnh 9Danh hài Thúy Nga và con gái ghi dấu từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau - Ảnh 10Danh hài Thúy Nga và con gái ghi dấu từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau - Ảnh 11Danh hài Thúy Nga và con gái ghi dấu từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau - Ảnh 12