Cười té ghế với những màn đáp trả tin nhắn người yêu cũ
Gọi tôi là đồ khốn vẫn tốt hơn là người yêu của anh!
Cười té ghế với những màn đáp trả tin nhắn người yêu cũ
Tưởng gì, tôi vẫn đang cầu trời khấn phật điều đó
Cười té ghế với những màn đáp trả tin nhắn người yêu cũ
Hận người yếu cũ đến mức muốn hờn cả thế giới
Cười té ghế với những màn đáp trả tin nhắn người yêu cũ
Mọi chuyện đang rất tốt đẹp, chúng ta hãy nên duy trì điều này
Cười té ghế với những màn đáp trả tin nhắn người yêu cũ
Thật là một cơn ác mộng khi nhắc về chuyện quay lại
Cười té ghế với những màn đáp trả tin nhắn người yêu cũ
Anh chàng người yêu phũ đến thế này là cùng!