Cười té ghế với những màn đáp trả tin nhắn người yêu cũ 'phũ' nhất - Ảnh 1
Gọi tôi là đồ khốn vẫn tốt hơn là người yêu của anh!
Cười té ghế với những màn đáp trả tin nhắn người yêu cũ 'phũ' nhất - Ảnh 2
Tưởng gì, tôi vẫn đang cầu trời khấn phật điều đó
Cười té ghế với những màn đáp trả tin nhắn người yêu cũ 'phũ' nhất - Ảnh 3
Hận người yếu cũ đến mức muốn hờn cả thế giới
Cười té ghế với những màn đáp trả tin nhắn người yêu cũ 'phũ' nhất - Ảnh 4
Mọi chuyện đang rất tốt đẹp, chúng ta hãy nên duy trì điều này
Cười té ghế với những màn đáp trả tin nhắn người yêu cũ 'phũ' nhất - Ảnh 5
Thật là một cơn ác mộng khi nhắc về chuyện quay lại
Cười té ghế với những màn đáp trả tin nhắn người yêu cũ 'phũ' nhất - Ảnh 6
Anh chàng người yêu phũ đến thế này là cùng!