Gọi tôi là đồ khốn vẫn tốt hơn là người yêu của anh!
Tưởng gì, tôi vẫn đang cầu trời khấn phật điều đó
Hận người yếu cũ đến mức muốn hờn cả thế giới
Mọi chuyện đang rất tốt đẹp, chúng ta hãy nên duy trì điều này
Thật là một cơn ác mộng khi nhắc về chuyện quay lại
Anh chàng người yêu phũ đến thế này là cùng!