Việc các nhà mạng bắt buộc người dùng phải cập nhật hình chân dung và thông tin CMND cho thuê , tôi có vài thắc mắc:

Thứ nhất: Hầu hết quốc gia trong khu vực không yêu cầu khách hàng phải chụp ảnh chân dung thuê bao, chỉ cần cung cấp CMND hoặc hộ chiếu, để nhà mạng lưu lại thông tin. Mặt khác, khi đang ký sim, tôi đã nộp CMND photo cho nhà mạng, trong CMND của tôi cũng đã có hình, vậy sao lại bắt tôi phải nộp thêm hình chân dung? 

Thứ hai: Với tình trạng bán thông tin cá nhân của khách hàng tràn lan như hiện nay, tôi không biết cung cấp thêm ảnh chân dung nữa thì sự an toàn của cá nhân sẽ như thế nào?