Showbiz

Clip Xuân Bắc hướng dẫn con trai tập thoại trong hậu trường Táo quân 2018
Xem chi tiết
Kim Phượng cho biết: "Nếu họa sĩ thừa nhận việc hiếp dâm là tai nạn nghề nghiệp thì tôi sẽ tha thứ, nhưng rất tiếc anh ta không hối lỗi về những việc mình đã gây ra".