Phụ Nữ Sức Khỏe

Chiều cao của bé sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu cha mẹ vẫn tiếp tục làm những điều này

Gene không phải yếu tố duy nhất quyết định tới chiều cao sau này của trẻ.