Phụ Nữ Sức Khỏe

Chiếc quần may mắn và anh chàng 'số nhọ'

Chàng trai được trang bị chiếc quần may mắn khi đi làm nhiệm vụ và cái kết.