Phụ Nữ Sức Khỏe

báo ứng - Tin tức, hình ảnh, video clip mới nhất về báo ứng trên Báo Phụ Nữ Sức Khỏe

Lời Phật dạy: Quả báo tàn khốc mà người phạm tội tà dâm, ngoại tình phải gánh chịu, ba đời trả không hết nghiệp

Dưới đây là những báo ứng nặng nề mà kẻ thứ ba nào cũng phải gánh chịu, dù có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi luật nhân quả.

9 BÁO ỨNG nặng nề mà NGƯỜI NGOẠI TÌNH phải gánh chịu

Dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu đã biến mình thành kẻ bội bạc ắt phải gánh chịu những báo ứng nặng nề, cả đời cũng không trả hết nghiệp.