Cầm tạ trước ngực, lần lượt quỳ gối rồi đứng lên. Lặp lại động tác 20 lần.
Cầm tạ nhỏ trước ngực, lưng hơi khom, đầu gối chùng, bật nhảy về phía trước rồi bật lùi lại phía sau. Lặp lại động tác 20 lần.
Nằm ngửa, hai tay cầm hai quả tạ nhỏ. Đưa tạ về phía trước ngực, duỗi thẳng tay rồi đưa sang hai bên vai. Sau đó, gập khuỷu tay trước ngực, đẩy tạ lên phía đầu. Lặp lại động tác 20 lần.