Phụ Nữ Sức Khỏe

18 năm hôn nhân thăng trầm của Victoria và David Beckham

Cặp sao nổi tiếng kỷ niệm ngày cưới hôm 4/7, với hạnh phúc yên bình bên bốn con.