Từ ngày 11/04 - 14/04/2017, Kisu sushi giảm giá đến 50% cho combo Master Đinh Omakase hảo hạng

Kisu sushi giảm giá đến 50% cho combo Master Đinh Omakase hảo hạng dành cho 2 -3 người ăn.

Thời gian áp dụng: 

- Từ 11/04 đến hết ngày 14/04/2017.

Chi tiết và điều kiện:

- Combo Master Đinh Omakase dành cho 2 - 3 người giá 980.000vnđ ưu đãi 50% - chỉ còn 490.000 vnđ 

Địa điểm áp dụng:

- Tại Kisu Sushi Trần Quốc Toản

+ 65c Trần Quốc Toản, Hanoi, Vietnam

Xu hướng tìm kiếm: khuyến mãi thực phẩm, khuyến mãi, tin khuyến mãi.

Tuyết Mai (Tổng hợp)

Kết nối với chúng tôi

Phụ nữ sức khỏe Like