Từ nay đến hết ngày 09/04/2017, Skinfood giảm giá 50% khi khách hàng mua sản phẩm thứ 2

Skinfood giảm giá 50% khi khách hàng mua sản phẩm thứ 2 đối với khách hàng có thẻ thành viên hoặc đăng kí thẻ thành viên mới.

Thời gian áp dụng:

Từ nay đến hết ngày 09/04/2017.

Chi tiết và điều kiện áp dụng:

- Áp dụng trên toàn hệ thống 

Lưu ý:

- Chương trình áp dụng cho khách hàng có thẻ thành viên hoặc đăng kí thẻ thành viên mới.

Xu hướng tìm kiếm: khuyến mãi, tin khuyến mãi, khuyến mãi mỹ phẩm.

Tuyết Mai (Tổng hợp)

Kết nối với chúng tôi

Phụ nữ sức khỏe Like