Từ 20/04/2017, mỹ phẩm Laneige giảm 20% một số mặt hàng

28/07/2017 14:32

Phunusuckhoe.vn Một chương trình đặc biệt dành cho các cô gái yêu Laneige, giảm giá 20% một số mặt hàng trên toàn hệ thống.

Thời gian áp dụng:

- Từ 20/04/2017 và chưa có hạn kết thúc.

Chi tiết và điều kiện áp dụng:

- Một chương trình đặc biệt dành cho các cô gái yêu Laneige: Giảm giá 20% một số mặt hàng tại tất cả các cửa hàng Laneige

- Để biết thêm chi tiết những sản phẩm nào được giảm vui lòng gọi điện thoại đến cửa hàng gần nhất của Laneige

Địa điểm áp dụng:

- Tại tất cả các cửa hàng của Laneige