Từ 15/04 - 01/05/2017, HeraDG giảm 50% đối với sản phẩm thiết kế cho nàng công sở rạng ngời

Khuyến mãi chào hè, HeraDG giảm 50% đối với sản phẩm thiết kế cho nàng công sở rạng ngời.

Thời gian áp dụng:

- Từ 15/04 đến hết ngày 01/05/2017.

Chi tiết và điều kiện áp dụng: 

- Đón kì nghỉ vàng với ưu đãi lên tới 50% (kể cả các sản phẩm HÈ mới nhất.)

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng toàn hệ thống

Xu hướng tìm kiếm: khuyến mãi, khuyến mãi thời trang, tin khuyến mãi.

Tuyết Mai (Tổng hợp)

Kết nối với chúng tôi

Phụ nữ sức khỏe Like