Từ 01/04 - 30/04/2017, thời trang Hnoss giảm giá 10% cho tất cả các hóa đơn đặt hàng

Ưu đãi hấp dẫn tháng 04, thời trang Hnoss giảm giá 10% cho tất cả các hóa đơn đặt hàng thông qua website.

 Thời gian áp dụng:

- Từ  01/04 đến hết ngày 30/04/2017.

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi:

Ưu đãi riêng tháng 4 cho các nàng:

- Giảm 10% tất cả hóa đơn đặt hàng trên website

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng trên website

Xu hướng tìm kiếm: khuyến mãi, khuyến mãi thời trang, tin khuyến mãi.

Tuyết Mai (Tổng hợp)

Kết nối với chúng tôi

Phụ nữ sức khỏe Like