Clip sốc: Cạnh tranh không lành mạnh, người phụ nữ lén dùng ‘vũ khí hoá học’ dằn mặt đối thủ

 

 

Kết nối với chúng tôi

Phụ nữ sức khỏe Like